X
تبلیغات
رایتل

کنکاش در تاریخ Biryol.ir

بیان نظرات جدید درباره تاریخ آذربایجان و ایران (در حال ویرایش و تصحیح پست های موجود در وبسایت حاضر هستم. لذا از دوستان خواهشمند است در صورت عدم دسترسی به برخی از یادداشت ها پوزش بنده را بپذیرند.)

اوج تنزل(1)«هون ها فرزندان مغرور خداوند هستند!!!.»(امپراتوری بزرگ هون(1)- صفحه 4)

«همه قبایلی که دست آن ها قادر به گرفتن تیر و کمان بود هون بوده اند!!!.» (همانجا)


چند وقت پیش بود که با مترجم و مدعی کتاب «امپراتوری بزرگ هون» به صحبت پرداختم ، در مورد آن کتاب سوالاتی پرسیدیم ، گرچه ارتباط با این قشر به دلیل تجربه شش ساله بنده ، این موضوع را برایم به اثبات رسانده است که قبل از پرسیدن سوال در مورد هر موضوعی که شامل مباحث بنیان اندیشی می باشد پیشاپیش جواب های این حضرات قابل پیش بینی است. چون اصولا وقتی افرادی بی خردانه و بدون در نظر گرفتن شعور خوانندگان کتاب های خود قلم به انتشار چنین اوهاماتی می کنند و هیچ اصل انسانی را مد نظر ندارد و به خاطر اهداف کثیف خود مطالبی می نویسد و برای اثبات آنها سندی ندارند و هر مزخرف گوی را توجیه می کنند که مثلا فلان مصلحت را در پی دارد و در مقابل نوشته های فلان شخص شوونیسم باید چنین نوشت ، ارزش مباحثه را ندارند و نخواهند داشت و در مقابل هر سوالی از طرف منتقدین اینگونه می گویند : «جواب بنده همان متن کتاب هایم می باشد!». باید  سکوت را شکست چون اصولا با این افراد باید به زبانی حرف زد که حتی نتوانند قامت خود را راست کنند و دست از فریبکاری بردارند. در این یادداشت کوتاه می‏خواهم نشان دهم جواب این حضرات در کتاب‏هایشان کدامین اسناد می‏باشد و شما را توجه می دهم که با چه افرادی طرف هستیم و این مامورین نشر اغتشاشات چه اهدافی را دنبال کرده اند گرچه کتاب های استاد بزرگوار جناب پورپیرار زره ای آبرو برای این افراد نگذاشته است.


«من با کتاب های استادم بزرگ شده بودم و آن ها با حلول در من ، به بخشی از وجودم تبدیل شده بودند ... استادم پرفسور واتر هینتس نام دارتر از آن است که در اینجا به معرفی او پردازم ...»(هینتس- یافته های تازه از ایران باستان - ص7 -مقدمه پرویز رجبی)


به توضیح در این باره نمی پردازم و اگر می خواهید بفهمید که چگونه هینتس در رجبی حلول کرده است ، شما را به خواندن کتاب «برآمدن صفویه3» ارجاع می دهم. دلیل این که این مطلب را آوردم توجه دادن شما به ادامه مطلب می باشد :


«در پایان از استادم آقای پرفسور ولفرام ابرهارد که هنگام سکونت در ترکیه به فرهنگ و مدنیت آن خدمات شایانی کرده است با احترام تمام یاد می کنم.»(امپراتوری بزرگ هون(1) – بهاالدین اگل- ترجمه علی داشقین- مقدمه- صفحه 6)


اینکه ایشان از استاد خود تشکر می کنند جای سرزنش نیست ولی می خواهم در ادامه به شما نشان دهم دلیل این تشکر کدامین خدمات به تورک ها می باشد! تا شما دلیل برخورد پرویز رجبی و بهالدین اگل با اساتید خارجی خود را بدانید و بفهمید که چه کسانی ماموریت اغتشاشات را بر عهده دارند و چه کسانی ماموریت دریافت این اوهامات و ترجمه و انتشار آن را بر عهده دارند! کسانی که هیچ احترامی به آنها قائل نیستم و نوشته ها و ترجمه هایشان هم دلیلی بر رسوایی شان می باشد و لحظه ای برای نشان دادن دروغ گو بودنشان را از دست نخواهم داد.


«کتاب حاظر را نه اینکه «امپراتوری هون» ، بلکه «تاریخ امپراتوری بزرگ هون» نامگذاری کردیم. برای اینکه میلیون ها کیلومتر اراضی را بر اساس سیستم دقیق و منطقی خود که دور از تصور است به مدت سیصد سال تحت حاکمیت خود داشته...»(همانجا-صفحه 3)


این ادعای بزرگی است که در ابتدای مقدمه این کتاب آورده اند! می خواهم نشان دهم بر اساس کدامین اسناد به این نتیجه رسیده اند که باید امپراتوری هون را بزرگ خطاب کنند! وقتی چنین ادعاهایی را می بینم به یاد هخامنشیان بخت برگشته می افتم که همگی لقب بزرگ را یدک می کشند ولی یک اتاق در تاریخ نساخته اند که شب را در آنجا به صبح برسانند.


«تاریخ قدیم ترک  را با هون ها آغاز می کنیم. مثل هر موضوعی ما هم مسائل را از دورانهای معلوم آغاز و آن را با آشکار کردن دورانهای مجهول به پایان خواهیم برد.» (همانجا- صفحه 7)


گرچه نمایش معلوم و مجهول این تواریخ برای هیچ کسی مشخص نیست ولی حوصله کنید و بخواهید که در ادامه چه خواهد آمد.


«در این اثر مانند دیگر مسائل در فصل اجداد هونها نیز به منابع چینی استناد خواهیم کرد!!!. در این تاریخ که مبتنی بر منافع می باشد جایی برای بازی با کلمات نخواهد ماند. آثار باستانی نیز همانند کشفیات باستان شناسی که همیشه در حال پیشرفت بوده و دروازه بزرگی برای هرگونه شرح محسوب می شود در این کتاب از جایگاه کمتری برخوردار خواهد بود منابع تاریخی چین را هم که بخش بزرگی از تاریخ مدنیت بشر مطرح می کند در اینجا و در دیگر مراحل بااجبار روبرو نخواهیم کرد. در واقع منابع فوق مارا به سوی اهداف خود هدایت خواهند کرد.» (همانجا)


فهمیدید موضوع از چه قرار است! امپراتوری بزرگ هون چیزی برای اثبات حیات تاریخی خود ندارد و متوسل به منابع چینی شده است گرچه پروفسور ابرهارد می گوید بررسی منابع چینی هم  با اجبار نخواهد بود! و زمانی که ایشان در منابع نگارش خود از اسناد باستانشناسی نیز بهره ای نبرده اند ، پس کل کتابشان علی رقم ادعای مسخره اش، فقط بازی با کلمات می باشد و هدف وارد کردن تورک ها  به توهم داشتن تاریخ چنیدنی هزار ساله و باشکوهی می باشد که برای نمایش فیزیکی خود حتی یک طویله با قدیمت بیش از 300 سال ندارند و ظاهرا مانند امپراتوران خاخام منشی همگی در چادر های خود به کشور داری مشغول بوده اند و چندین میلیون کیلومتر را تحت سلطه خود داشته اند!.


«امروزه تحقیقات در مورد علم چین بسیار پیشرفت کرده است. فقط همه اینها برای ما دارای اهمیت و ارزش مساوی هستند. اثر یک محقق چینی که کمترین اطلاعاتی از نام ترک و تاریخ آسیای میانه ندارد نمی تواند برای ما سودمند باشد.» (همانجا)


اینکه یک محقق چینی چیزی به نام تورک را در تاریخ کشورش نمی شناسد زیاد مهم نیست چون احتمالا شاید او نمی داند که تورک چیست و چه بوده است ولی نبودن آثاری مربوط به این تورک ها در هزاره های دور در صورت نبودن هم دلیلی بر عدم وجود تورک ها نیست! و پروفسور مامور تورک سازی حضرت ابرهارد به دنبال سود است و چنانچه گفته است اهداف خود را دنبال می کند.


«ربع اول تاریخ ترک تاریخ امپراتوری بزرگ هون است. بخاطر همین بایستی به اسناد صحیحی تاریخ استناد کرد و اکنون وقت آن رسیده است. بدین سبب همه اسناد تاریخی تالیف شده در چین که در ارتباط با امپراتوری بزرگ هون می باشد در این کتاب درج شده است. »(همانجا - صفحه5)


اینکه پیوسه پروفسور ابرهارد استفاده از اسناد چینی را قبول و رد می کند یک هدف را به دنبال دارد ، اغتشاش در ذهن خواننده کتابش ، تا او نفهمد که در نهاید این کتاب چند صد صفحه ای بر اساس کدامین اسناد تالیف و سرهم بندی شده است!.


«"فلاکت و مصائب خشکسالی ، سرما و ملخ" – تاریخ هون دوره های زادی را تحت تاثیر قرار داده و دوره های جدیدی را به وجود آورده است. سالنامه های چینی در این خصوص از مرگ هفت نفر هون از هر ده نفر خبر می دهند.»(همانجا)


 اشخاصی که پروفسور نشان می دهند هیچ منطقی را دنبال نمی کنند و اگر در جایی شما با ارائه اسنادی بتوانید دروغگو بودنشان را اثبات کنید بلافاصله فلاکت و مصائب و خشکسالی و سرما و ملخ و ... را به میان خواهد آورد و خود را تبرئه می کنند چون اصولا چیزی که هیچ مالیاتی ندارد و بدون محدودیت می توان ارائه کرد حرف مفت می باشد. صیغه سالنامه های چینی هم از قماش سالنامه های آشوری می باشد که ظاهرا در آن سالنامه ها (که با چشم قابل رویت نیستند) چنین عنوان شده است که آشوریان پی در پی به منطاطق شمالی و شرقی خود حمله می کردند و با این اوهام نویسی ها جرم نابود سازی تمدنی در قتل عام پوریم را از یهود بگیرند و به دامان آشوریان و مردم بین النهرین بیاندازند!


«ما کتاب حاظر را بطور مجزا و با نیت مقدمه ای بر امپراتوری گوک تورک به رشته تحریر در آوردیم.  دولت گوی تورک مانند دولتهای سلجوقی و عثمانی بر اساس اتحاد قبایل مهاجر و نسبتا عقب مانده تشکیل و پخته نشده بود.»(همانجا)


گرچه این مامورین حتی برای سلجوقیان و عثمانی های شبح نیز هیچ نمودار عینی برای مشاهده ندارند ولی ظاهرا گوک تورک هایی که حتی در بیابانهای بی آب و علف شمال چین جرز فروریخته دیواری هم به عنوان کاخ های پادشاهی ندارند ، هر از چند گاهی صاحب کتیبه هایی به خط ایغوری می شوند که فقط بزرگی این حکومت ها را فقط در آن کتیبه های جعلی و نوساز می توان دنبال کرد،کتیبه هایی که مثل قارچ از زمین می رویند!!! .  امپراتورانی که حتی یک یک میخ را هم به عنوان آثار هنری خود به تاریخ معرفی نکرده اند ، هون بودن و بزرگ بودن خود را بر اساس نگه داشتن تیر و کمان ، به تاریخ و بشریت اثبات کرده اند. ادامه گفتگو در باب این کتاب را اگر فرصتی باشد در ادامه خواهم نوشت گرچه گفته های بالا کاملا معلوم می کند که عیار کتاب در چه حدی است .  

در اینجا بد نیست به یک مسئله جالب دیگری نیز اشاره کنم و خاطر نشان کنم که چه بلایی بر سرمان آورده اند و کسی صدایش در نیامده است و همه برای حفظ کرسی ها و سکه های داخل جیب خود چشمانشان را بر حقیقت بسته اند. این عکس را از کتاب «اشیای تاریخی-فرهنگی حسنلو ، اسکاروایت ماسکارلا، ترجمه صمد علیون و علی صدارئی» آورده ام. در توضیح این اثر گفته اند :«کاسه سنگی کدشمن انلیل (Has64-656)؛ قطر 7.8 سانتی متر . موزه ایران باستان» . کتیبه موجود بر روی این ظرف مربوط به یک شاه ایلامی است و عنوان می کنند هدیه ای بود است به مردم حسنلو! آنهایی که قضیه این کتیبه ها را در باب بیستون خوانده اند با خنده به این کتیبه نگاه می کنند . گرچه در اصالت این ظرف پیدا شده در حسنلو شکی نیست ولی این کتیبه جعلی جدید است و اگر به تصویر آن نگاه کنید خواهید دید که دقیقا برنامه مسخره جام جعلی کتیبه دار خشایارشا (که بر روی آن نوشته شده است : «خشایار شا می گوید: این جام من است!!!») را در اینجا نیز پیاده کرده اند. حتی افراد منتقدی چون ماسکارلا نیز متوجه این جعل نشده است!!!. آری این فلاکتی است که تاریخ نویسی سراسر جعل یهود درجهان اجرا کرده و همه فرهنگ بشری را به فساد کشیده  و افرادی که در داخل این داده ها را دریافت کرده اند حتی زره ای در گفته های اساتید خارجی شان شکی نکرده اند که مبادا آن‏ ها را به تمسخر گرفته باشند.
تصویر رنگی این قدح مسئله مطرح شده را به خوبی نمایش می دهد و جای اما و اگری را باقی نمی گذارد. چنانچه می بینید سطح ظرف قرمز فام است ولی شیار های موجود حاصل از کتیبه سفید و تازه تراش می باشد. این عکس مربوط به صفحه 88 کتاب کاوش در حسنو از قلم رابرت هنری دایسون، ترجمه علی صدرایی و صمد علیون می باشد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 12:05 ق.ظ | نویسنده: Aydın Təbrizli | چاپ مطلب
نظرات (4)
سه‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1392 01:44 ق.ظ
eli naz
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام عزیزم خوبی ؟ وبلاگ باحالی داری من که خوشم اومد . من یهت سر زدم توم بیا یه سر بهم بزن اگرم دوست داری منو به اسم نایاب ترین ها لینک کن و بیا تو سایتم صفحه تبادل لینک اونجا لینک خودت رو بزار . منتظرتم ممنون الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم
سه‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1392 12:01 ب.ظ
موومان
امتیاز: 3 0
لینک نظر
خسته نباشید. بسیار عالی بود. همین روند را باید تا امحاء کامل دروغ و شیادی از حافظه ی تاریخی ملتها ادامه داد. در پناه خدا باشید.
پاسخ:
ممنون هستم و هدفم فقط همین مسئله است.
چهارشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1392 12:14 ق.ظ
بنیان اندیش
امتیاز: 2 0
لینک نظر
سلام

مطلب خیلی زیبا بود آیدین جان. بهم انرژی داد تا مطالب وبلاگم را پی گیری کنم. واقعا ممنون.
پاسخ:
به قول استاد این تلاش تا بر افراشتن پرچم بنیان اندیشی بر فراز کنیسه بزرگ که همان کاه سفید می باشد ادامه خواهد داشت . تسلیم نشوید . اگر به هدف خود ایمان دارید ادمه بدهید . آینده در دستان ماست .
شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1392 10:25 ق.ظ
زیبا ننه
امتیاز: 1 0
لینک نظر
چوخ ده یرلی وبلاگیز وار، فایدالاندیم
پاسخ:
ممنون لوطفوزدن. چالیشمامیز خالقیمیزی اویادماق اوچوندیر آما چوخلاری ایسته میرلر گورلرکی هامیمیزین باشینا بورک قویوبلار. آما زامان دئیشمکده دیر و دونیانین خلقی اویانماقدادیرلار.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد